ชื่อ - นามสกุล
นายก อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/10/2018
ปรับปรุง 18/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 3776
Page Views 5112
 
สมาชิกสภา

นายอุทัย วงค์จันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก

นายรุ่ง นิลดำ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายศรีสุวรรณ น้อยนาดี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายลาวี ผิวเหลือง
สมาชิกสภาหมู่ 1

นายวิพัฒน์ ผิวเหลือง
สมาชิกสภาหมู่ 1

นายสมัย ผิวเหลือง
สมาชิกสภาหมู่ 2

นายวันชัย นิลคำ
สมาชิกสภาหมู่ 2

นายศิชล นันทพันธ์
สมาชิกสภาหมู่ 3

นายสีดา บุระวงค์
สมาชิกสภาหมู่ 4

นายวิน บุระวงค์
สมาชิกสภาหมู่ 5

นายบุญมี คนไว
สมาชิกสภาหมู่ 5

นางบุญกว้าง ประทุมมัง
สมาชิกสภาหมู่ 6

นายบุญเกิด ขันทอง
สมาชิกสภาหมู่ 6

นายเปรมปรีย์ แดงบุตร
สมาชิกสภาหมู่ 7